Wat is Multi-plate?

Multi-plate zijn gebogen flexibele, in de grond verwerkte, gegolfde stalen constructies. De gegolfde platen van een Multi-plate constructie worden gemonteerd middels boutverbindingen.

Waar wordt Multi-plate toegepast?

Bekende toepassingsgebieden zijn duikers, bruggen, tunnels onder wegen van woonerf tot snelweg, renovatie van bestaande duikers en tunnels. Andere toepassingen zijn transportbandtunnels en mestsilo’s.

Hoe worden Multi-plate constructies berekend?

De Multi-plate is een flexibele samengestelde constructie, die een deel van zijn sterkte verkrijgt door het gegolfde stalen profiel en een deel van de steundruk van de omliggende grondlagen. De constructies worden berekend volgens de eisen in de Standaard RAW2010 volgens de theorie van Klöppel & Glock en de lastenverdeling van het verkeer volgens Boussines. Hierbij wordt de constructie gecontroleerd op doorslaan van de schedel en bezwijken van de boutverbinding.

Ik heb een Multi-plate /ARMCO constructie en wil deze laten inspecteren. Kan Viacon BCT hierin adviseren?

Ja, Viacon BCT kan haar kennis en ervaring van gegolfd stalen ARMCO duikers inzetten om inspecties doen en te adviseren over de staat van bestaande ARMCO Multi-plate. Aan de hand van de inspectie en een herberekening op basis van een opgegeven verkeersbelasting kan een uitspraak worden gedaan over de staat van het “ARMCO”- kunstwerk.

Wat zijn de voordelen van Multi-plate?

– Geringe projectkosten;
– Geringe kosten in de uitvoering;
– Korte bouwtijd;
– Kostenbesparing voor de fundering.

Corrosiebescherming

Waar bestaat het Duplexsysteem uit?
Multi-plate heeft om een lange levensduur zeker te stellen een hoogwaardig beschermingssysteem. Het duplexsysteem bestaat uit een zinklaag en een lichtgrijze epoxyharscoating met een laagdikte van 90 micron.

Welke levensduur is realistisch voor Multi-plate?
Voor Multi-plate met een Duplexsysteem kan een levensduur aangenomen worden, van 40-100 jaar. Met een dikkere coating en een vooraf berekende corrosiereserve is een lange levensduurverwachting mogelijk.

Verwerking

Wat dient de minimale dekking te zijn op Multi-plate?

De minimale dekking is – in constructief opzicht – 1/8 van de duikerbreedte, met een minimum van 0,50 m. Onder minimale dekking wordt verstaan de maat vanaf de kruin van de duiker tot de bovenkant van de verharding c.q. het maaiveld.

Wat is de maximale overspanning van Multi-plate?

De maximale overspanning is ca. 16 meter. Het Ecoduct bij ”De Woeste Hoeve” in de A50 was destijds (1985) de grootste Multi-plate constructie in de wereld. Breedte: 16,13 m.; Hoogte: 8,15 m.; Lengte: 110 m.

Constructiedetail

Kan het uiteinde van de Multi-plate extra worden beschermt?

Ja, d.m.v. een stalen eindbeschermer, betontegels of een gestorte betonrand.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Of wilt u vrijblijvend advies, neem dan gerust contact met ons op!