Wat is Super Cor?

Super Cor zijn gebogen flexibele, in de aarde verwerkte, gegolfde stalen tunnels. Ze worden op de bouwplaats uit gegolfde naar de buisvorm getoogde stalen platen en middels boutverbindingen samengesteld. De gegolfde platen zijn voorzien van de “Super Corrugation”. Deze Super Golf is tot wel 9x sterker dan de versterkingsgolf van de Multi Plate constructies.                                         

Waar wordt Super Cor toegepast? 

Bekende toepassingsgebieden zijn tunnels, bruggen, duikers onder wegen.

Hoe worden Super Cor constructies berekend?

De Super Cor is een flexibele samengestelde buis ,die een deel van zijn sterkte verkrijgt door de verdichting van de omliggende grondlagen. De constructies worden berekend volgens de SCI (Soil Culvert Interaction)-methode en volgens de theorie van Kloppel Glock en de lastenverdeling van het verkeer volgens Boussinesq. Hierbij wordt de constructie gecontroleerd op draagvermogen en bezwijken van de boutverbinding. 

Wat zijn de voordelen van Super Cor? 

Klik hier en lees de vele voordelen van Super Cor.

Waar bestaat het Duplexsysteem uit?

Super Cor heeft om een lange levensduur zeker te stellen een hoogwaardig beschermingssysteem: Het duplexsysteem bestaat uit een zinklaag en een epoxyharscoating met een laagdikte van 150 micron.

Welke levensduur is realistisch voor Super Cor? 

Voor Super Cor met een Duplexsysteem kan een levensduur aangenomen worden, van 40-100 jaar. Met een dikkere coating en een vooraf berekende corrosiereserve is een lange levensduur verwachting mogelijk.

Wat is de minimale dekking op de constructie?

 De minimale dekking is – in constructief opzicht – 1/8 van de duikerbreedte, met een minimum van 0,50 m. Onder minimale dekking wordt verstaan de maat vanaf de kruin van de duiker tot de bovenkant van de verharding c.q. het maaiveld.

Wat is de maximale overspanning? 

De maximale overspanning is ca. 26 meter. De Fietskathedraal in Bleiswijk in de A12 is de grootste Super Cor constructie van de Benelux (2009). Breedte: 16,14 m.; Hoogte: 6,48 m.; Lengte: 50 m.

Kan het uiteinde van de Super Cor extra worden beschermt?

Ja, door middel van een stalen eindbeschermer, betontegels of een gestorte betonrand.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Of wilt u telefonisch advies? Neem gerust contact met ons op!