Ontwikkelingen van 2015 tot en met 2019

Er zijn sinds de start van bewustwording, registreren en reduceren van CO2-emissie al heel veel ambities gerealiseerd. Het tempo waarin Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. de CO2-footprint vlakt af, maar we gaan verder. De doelstelling voor 2020 is: 60% CO2-emissie te reduceren t.o.v. de CO2-footprint van 2012.

In 2015 heeft Bergschenhoek Civiele Techniek geïnvesteerd in energiezuinige verlichting. In dat jaar is de LCA voor SPIROsol stalen duikers opgesteld. De gegevens van de LCA zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase categorie 1. Daarmee kan met DUBOcalc de milieueffecten van SPIROsol in projecten worden bepaald. De LCA geeft inzicht in de milieueffecten in de keten van grondstof tot eindproduct. Waar mogelijk heeft BCT verbeteringen doorgevoerd. In 2016 is ingezet op verduurzaming van personen mobiliteit. Zo is een Green and Lean award ontvangen voor het ingediende verduurzamingsplan.

In 2018 is een Hyundai Ionic (100% elektrisch) in gebruik genomen en zijn acties ingezet om het gasverbruik, onze grootste bron van CO2-emissie, voor de verwarming van de kantoren en productiehallen te verminderen. 
Onderdeel hiervan is dat in 2018 een nieuwe luchtbehandelingskast is geplaatst in Bergschenhoek om de kantoren te voorzien van schone en verse lucht. Deze luchtbehandelingskast zal ook in beperkte mate de kantoren koelen en verwarmen, voor het verwarmen in het voorjaar en najaar is het streven om geen fossiele brandstoffen meer in te zetten. 
In 2019 is een Tesla (100% elektrisch) in gebruik genomen ter vervanging van een hybride auto. Daarmee zet BCT in op het reduceren van fossiele brandstoffen voor de personen mobiliteit.