Daarnaast is BCT vanaf 2012 in het bezit van het CO₂-Bewust certificaat niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. De CO₂-Prestatieladder stimuleert bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij om o.a. energiebesparing, efficiënt materiaal gebruik en gebruik van duurzame energie.

BCT heeft haar CO₂-footprint sinds 2010 al 70% verminderd! De rapportage en onze doelstelling op het gebied van CO₂-uitstoot is openbaar via onze website, de website www.duurzameleverancier.nl en www.SKAO.nl. Door ingezette acties, zoals vergroening van het leasewagenpark, gebruik van groene stroom, bewust omgaan met energie, gebruik van energie zuinige verlichting, etc. is onze CO₂-uitstoot verminderd.