CPR en NEN-EN 1090-1

De Europese Commissie geeft richtlijnen uit voor een groot aantal producten. De Europese regels voor bouwproducten voor de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vormen het wettelijk kader voor het in de handel brengen en verhandelen van bouwproducten in Europa. De doelen zijn om het vrije handelsverkeer tussen de EU-lidstaten te bevorderen en om de veiligheid voor de gebruikers te waarborgen. Eén van deze kwaliteitsrichtlijnen is de Construction Products Regulation (CPR) in het Nederlands de Bouwproductenverordening. Het doel van de Verordening (Nr. 305/2011) voor Bouwproducten is met name het opheffen van handelsbelemmeringen, door:

  • Harmonisatie van testmethoden voor het testen en beoordelen van bouwproducten;
  • Uniforme en transparante regelgeving voor de interne Europese markt.

Voor staal- en aluminiumconstructies is de bestaande norm NEN-EN 1090-1, die vanaf 1 juli 2014 wettelijk verplicht is.