Beleid van CO2-reductie

Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.(BCT) is bewust bezig met energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Om onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie transparant te communiceren wil BCT voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder. Sinds 2012 voldoet BCT aan deze eisen, die worden gesteld op niveau 3 van de ladder. Voldoen aan de eisen van de CO2-prestatieladder houdt in dat er inzicht is in de uitstoot van CO2. Daarnaast zijn maatregelen omschreven om de hierna geformuleerde reductie doelstelling te halen.

BCT wil het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 reduceren door optimalisatie van logistiek en productieprocessen. Tevens streven we waar mogelijk naar energiebesparingen en het gebruik van duurzaam opgewekte stroom.

De reductiedoelstelling van BCT:

Een absolute vermindering van 60% CO2-uitstoot in 2020 (72 ton) t.o.v. het referentiejaar 2012 (181 ton). De uitstoot wordt berekend met de conversiefactoren uit het handboek CO2-prestatieladder en is conform de ISO 14064 en het GHG Protocol. Onze CO2-footprint is beschikbaar via onze website www.bergschenhoek-ct.com en de website www.duurzameleverancier.nl 

Het beleid voor CO2-reductie van Bergschenhoek Civiele Techniek is een afgeleide van het MVO-beleidsplan en vormt hiermee een integraal geheel.